Protegir la terra per a les generacions futures

Assoliu objectius agrícoles sostenibles

Els objectius de sostenibilitat ambiciosos requereixen un plantejament integrat i orientat a l'acció. En la plataforma Semios de gestió de conreus es fan servir dades de la vostra granja per obrir pas a oportunitats de:

  • Gestionar orgànicament les poblacions de plagues
  • Optimitzar el consum d'aigua i els nivells d'estrès de les plantes
  • Identifiqueu els riscs de plagues per tenir unes aplicacions més dirigides i amb un ús reduït de substàncies químiques

Membre d'IBMA

Un hort de pomeres a Itàlia

Perfeccioneu els requisits de creació d'informes

En un treball a escala de granja, Semios monitora automàticament les dades climàtiques, de plagues i d'aigua en cada àrea de terreny i fa que sigui més senzill documentar la vostra contribució a les prioritats ambientals i climatològiques.

Les dades agrícoles obtingudes en cada àrea de terreny us ajuden a:

  • Estar en línia amb la Política Agrícola Comuna de la UE (CAP), les Pràctiques Agrícoles Recomanades (GAP) i les prioritats del Pacte Verd Europeu.
  • Monitoreu el progrés cap als objectius de sostenibilitat regionals o cooperatius
  • Destacar les àrees d'oportunitat

Uns grangers caminen per un hort de nogueres

Amb el suport d'un equip d'experts

El nostre equip d'agrònoms, entomòlegs, investigadors de conreus i científics de dades fa recerca contínuament per millorar la plataforma Semios per tal d'assegurar que assoliu els vostres objectius agrícoles sostenibles.

Exemples de com el nostre equip d'experts us ofereix el seu suport:

  • Terminis de dispersió de feromones de velocitat variable i de temporització de les polvoritzacions òptima per maximitzar l'efectivitat
  • Recerca contínua per oferir els models de plagues i malalties més precisos
  • Informes regionals i informació sobre els vostres conreus
  • Actualitzacions per ampliar les capacitats de la plataforma Semios i alleugerir la càrrega normativa

Un investigador de Semios conversa amb cultivadors al camp