Informació essencial sobre el vostre conreu a la safata d'entrada

Obteniu actualitzacions clau de la plataforma de gestió de conreus Semios resumides i entregades en un informe enviat per correu electrònic.

 • Manteniu-vos al dia fàcilment: sapigueu què ha passat als vostres horts al llarg de la setmana i planifiqueu amb antelació amb previsions per a la setmana següent, tot des d'un correu electrònic.
 • Obteniu la informació que voleu, quan la voleu: personalitzeu els informes per rebre únicament les actualitzacions pertinents relatives al temps, a les plagues, a l'aigua i al desenvolupament dels conreus durant les èpoques de l'any en què aquestes dades siguin rellevants.
 • Accés ràpid a informació addicional: gràcies a l'informe interactiu per correu electrònic us serà molt senzill passar a la pàgina corresponent de la plataforma Semios quan necessiteu dades més detallades sobre una actualització.

Informe per correu electrònic setmanal de resum de la setmana anterior

Alertes automàtiques quan els conreus corrin riscs

Amb les alertes de text i correu electrònic automàtiques de Semios no hi haurà cap situació que us agafi desprevingut.

 • Alertes de pressió de plagues i malalties: establiu llindars de riscs basats en factors de desenvolupament d'insectes o de malalties i rebeu notificacions quan els conreus siguin vulnerables per millorar la temporització de l'aplicació.
 • Alertes sobre les condicions climatològiques: establiu advertiments basats en factors com ara la temperatura, les gelades i la humitat de les fulles, de manera que pugueu actuar amb rapidesa segons les condicions canviants.
 • Alertes telefòniques a les persones adequades, en el moment adequat: amb les alertes es notifica els destinataris especificats als seus telèfons només quan es produeixin esdeveniments crítics durant l'època adequada de l'any.

Al gràfic d

Funcions senzilles de registre i informes externs

Compartiu els informes i les alertes amb els membres de l'equip.

 • Mobilitzeu el vostre equip: creeu una llista personalitzada de destinataris per a cada alerta perquè els membres de l'equip puguin respondre ràpidament a condicions concretes.
 • Actualitzar tothom amb menys temps i esforç: amb els informes automatitzats es resumeix i es presenta la informació més important al vostre equip, de manera que podreu dedicar menys temps a crear informes i més temps a actuar segons la informació obtinguda.

Gràfica en què es mostren els graus dia i els recomptes de trampes al llarg del temps, i taula d

Elements destacats per prendre millors decisions

Obtenir la informació adequada en el moment adequat

 • Obteniu la informació que necessiteu per prendre decisions de gestió clau resumida en un informe per correu electrònic durant les èpoques rellevants de la temporada
 • Mantingueu-vos al corrent de les condicions canviants al camp amb alertes automàtiques

Funcions més senzilles d'informes i de registre

 • Monitoreu i consulteu les dades històriques
 • Personalitzeu informes que es poden compartir amb parts internes i externes

Semios a la vostra comunitat

Connecteu amb nosaltres en esdeveniments del sector que tenen lloc al llarg de tot l'any. Consulteu on es durà a terme el proper

Lectures relacionades

Necessiteu més ajuda per als vostres conreus? Creiem que aquests articles i coneixements curosament estudiats us semblaran rellevants.