Estacions meteorològiques i sensors al dosser

Precisió allà on més importa:

 • Per prendre millors decisions, primer cal tenir millors dades: baseu les decisions importants en les condicions climàtiques més precises mesurades en sensors col·locats al dosser al vostre hort, en lloc d'utilitzar les dades d'estacions meteorològiques remotes.
 • Informació granular gairebé en temps real: feu un seguiment de la temperatura i la humitat en cada àrea de terreny amb actualitzacions cada 10 minuts.
 • Instal·lació sense intervenció personal: ens encarreguem d'instal·lar el sistema per estalviar-vos feina.

Als gràfics d

Millor gestió dels riscos

Per minimitzar els riscos dels conreus, heu de comprendre les condicions climatològiques de cada àrea de terreny:

 • Informes de graus dia per a una temporització efectiva de les polvoritzacions: conegueu els terminis d'aplicació òptima al vostre hort per millorar el rendiment sobre la base d'un seguiment dels valors de graus dia al dosser.
 • Nivells d'humitat per a una millor gestió de les malalties: identifiqueu les ubicacions amb major risc de malalties, i actueu-hi de manera dirigida, sobre la base de les lectures d'humitat al dosser.
 • Informes de temperatura per a la gestió del fred i de les gelades: les lectures de temperatura al dosser proporcionen les dades més precises per fer un seguiment dels intervals o de les hores de fred acumulats i per fonamentar decisions sobre la gestió de gelades.

Un mapa en què es mostren les variacions de graus dia en cada àrea de terreny i els punts calents i freds d

Condicions històriques i previstes

 • Planifiqueu amb antelació: consulteu previsions de 7 dies de les condicions climàtiques clau, incloses la temperatura, la humitat per sobre i per sota del dosser, la velocitat del vent i altres.
 • Reconegueu les variacions entre temporades i ubicacions: identifiqueu els patrons de variabilitat en la temperatura i la humitat a l'hort per prendre decisions de gestió més dirigides.

Una gràfica dels nivells històrics i previstos d

Elements destacats per prendre millors decisions

Supervisió de la temperatura

 • Previsions històriques i de 7 dies de la temperatura al dosser
 • Gràfics d'intensitat de colors de temperatura en cada àrea de terreny

Supervisió de la humitat

 • Previsions històriques i de 7 dies dels nivells d'humitat al dosser
 • Gràfics d'intensitat de colors d'humitat en cada àrea de terreny

Seguiment de les hores d'activitat de les abelles

 • Hores d'activitat diària de les abelles
 • Hores d'inici i de finalització de l'activitat diària de les abelles
 • Previsions històriques i de 7 dies de les hores acumulades d'activitat de les abelles

Seguiment del fred

 • Seguiment i previsió dels intervals i de les hores de fred
 • Gràfic d'intensitat de colors d'hores i de sectors de fred en cada àrea de terreny
 • Comparació del fred entre temporades

Calculadora dels valors de graus dia durant el creixement

Instal·lació sense intervenció personal

L'equip de serveis de camp professionals de Semios s'encarrega de la instal·lació, de la supervisió remota i del manteniment, de manera que no cal que us preocupeu de la tecnologia.

Semios a la vostra comunitat

Connecteu amb nosaltres en esdeveniments del sector que tenen lloc al llarg de tot l'any. Consulteu on es durà a terme el proper

Lectures relacionades

Necessiteu més ajuda per als vostres conreus? Creiem que aquests articles i coneixements curosament estudiats us semblaran rellevants.