Estacions meteorològiques al dosser

Obteniu dades de microclima adaptades a les condicions del vostre camp

Les condicions del microclima poden variar significativament d'una àrea de terreny a una altra. Això fa que sigui arriscat confiar en les dades climàtiques obtingudes d'estacions meteorològiques públiques situades fora del dosser a quilòmetres de distància.

Amb les estacions meteorològiques al dosser Semios, podeu accedir a dades que reflecteixen amb precisió les condicions atmosfèriques localitzades en cada àrea de terreny, inclosos els nivells de temperatura i humitat. En saber exactament on es produeix la variació climàtica al vostre hort, podeu prendre decisions més informades i efectives per obtenir unes produccions amb major qualitat i valor.

Estalvieu en temps i costs laborals addicionals, ja que el nostre equip dedicat de tècnics de camp s'encarrega de la instal·lació, de la supervisió i del manteniment de totes les estacions meteorològiques Semios col·locades al dosser.

  • Obteniu informes de graus dia més precisos perquè la temporització de les polvoritzacions sigui efectiva

  • Conegueu les variacions de temperatura en cada àrea de terreny per millorar l'eficiència de les pràctiques de refredament evaporatiu i d'irrigació

  • Gestioneu millor el risc de malalties als conreus amb lectures d'humitat i temperatura més precises

  • Obteniu dades de fred més precises i preneu millors decisions sobre gestió del risc de gelada

Supervisió del clima

Més informació

Gestió de plagues d'insectes

Més informació

Gestió de malalties

Més informació

Gestió de gelades

Més informació

Supervisió de l'estrès de les plantes

Més informació

Gestió de l'aigua

Més informació

Eina d'exploració

Més informació

Eines d'alertes i informes

Més informació