Dendròmetre

Dendròmetres per supervisar l'estrès de les plantes

Cada cop més, els cultivadors recorren a alternatives a la bomba de pressió per determinar l'estat de l'aigua de les plantes. Les noves tecnologies de sensors, com ara els dendòmetres, estan trobant un paper en la producció dels conreus alhora que redueixen el temps i la mà d'obra necessaris per determinar l'estat de l'aigua de les plantes.

Semios ofereix un mòdul de creació d'informes d'estrès de les plantes que incorpora dendròmetres opcionals per avaluar la mida de la tija, del tronc i del fruit per tal d'optimitzar la producció i la mida del fruit.

  • Semios s'encarrega de la instal·lació, del manteniment i de la supervisió

  • Monitoreu els indicadors d'estrès de les plantes i la mida del fruit amb un sistema de supervisió en temps real

  • Combineu les dades d'estrès de les plantes amb altra informació clau, inclosa la gestió del temps, de la pressió de les plagues i de l'aigua, i accediu-hi en una mateixa plataforma des del telèfon o l'ordinador

Supervisió de l'estrès de les plantes

Més informació

Gestió de l'aigua

Més informació